Shop

ลดราคา!

กล่องรีเทนเนอร์ ฟันยาง ที่ครอบฟัน ฟันปลอม

Original price was: ฿120.00.Current price is: ฿80.00.

 • กล่องเปล่า (ไม่รวมรีเทนเนอร์) สีฟ้า
 • สำหรับใส่รีเทนเนอร์ ถาดฟอกสีฟัน ฟันปลอม ไนท์การ์ด เมาท์การ์ด ฯลฯ
 • มึช่องระบายอากาศ ถูกสุขอนามัย
 • ปิดแน่นหนา ไม่หลุดง่าย แข็งแรง

คำอธิบาย

 • กล่องพลาสติกสำหรับใส่อุปกรณ์ เครื่องมือในช่องปาก เช่น รีเทนเนอร์ ฟันปลอม ถาดฟอกสีฟัน ไนท์การ์ด เมาท์การ์ด
 • มีช่องระบายอากาศ เพื่อสุขอนามัย
 • มีบานพับ และบานบิดล็อกแน่นหนา แข็งแรง
 • ขนาดกว้าง 7.8 มม. ยาว 8 มม. หนา 2.8 มม.
 • กรณีใส่รีเทนเนอร์ และฟันปลอม: ผู้ที่มีเพดานสูง มักจะมีอุปกรณ์สูง ควรวัดความหนาก่อน (โอกาสที่ขนาดรีเทนเนอร์ใหญ่กว่ากล่องมีน้อยกว่า 10% ของประชากรทั่วไป ส่วนฟันปลอมมีโอกาสมากกว่า)
 • กรณีใส่ฟันปลอม: ใช้สำหรับพกพาเท่านั้น ไม่สามารถใช้แช่ฟันปลอมก่อนนอนได้ (เพราะมีช่องระบาย)
 • กรณีใส่เมาท์การ์ด: หากเมาท์การ์ดมีความหนามากกว่า 2 มม. แนะนำให้วัดขนาดก่อน
 • กรณีใส่ถาดฟอกสีฟัน ไนท์การ์ด: ขนาดครอบคลุมแทบทั้งหมด
 • เพื่อสุขอนามัย ควรล้างทำความสะอาดกล่องเป็นระยะๆ อาจใช้ 2 กล่องสลับกัน

คุณอาจจะชื่นชอบ…

error: Content is protected !!