นอนกัดฟัน

นอนกัดฟัน

ทำความรู้จักกับ นอนกัดฟัน สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการรักษาที่ควรทราบ

นอนกัดฟัน หรือ Bruxism ในภาษาอังกฤษ คืออะไร อาการที่ผู้ป่วยจะมีการกัดหรือเกร็ดฟันในระหว่างนอนหรือในช่วงวัน โดยที่ไม่รู้ตัว. อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากความตึงเครียด, ปัญหาการหลับ, การมีประสบการณ์เครียดหรือวิตกกังวล, หรือแม้กระทั่งจากโครงสร้างของฟันและขากรรไกรที่ไม่ปกติ.การนอนกัดฟันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นห่วงถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีความรุนแรง, มันสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพทันตกรรมได้. อาการที่เกิดจากการนอนกัดฟันรวมถึงการเสื่อมของฟัน, การอักเสบหรือปวดของเหงือก, และการทำลายของกระดูกและเหงือกที่รองรับฟัน. นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดการปวดศีรษะ, ปวดใบหน้า, หรือการเจ็บปวดที่ข้อและเอ็นขั้วได้.ทำความเข้าใจในหลักการและสาเหตุของการนอนกัดฟัน จะช่วยให้เราสามารถหาวิธีการรักษาและป้องกันการเกิดความเสียหายต่อสุขภาพทันตกรรมในระยะยาว. การปรึกษากับทันตแพทย์ และการรับประทานยาและใช้เครื่องมือทางทันตกรรมที่เหมาะสมสามารถช่วยลดลงหรือหยุดยั้งอาการนอนกัดฟันได้. อาการของ นอนกัดฟัน ในชีวิตประจำวัน สังเกตอย่างไร? การนอนกัดฟัน (Bruxism) อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกตึงเครียดหรือวิตกกังวล. การสังเกตอาการเบื้องต้นสามารถทำได้โดยการตรวจสอบการเสื่อมของฟัน, การปวดเมื่อยในเหงือกหรือขากรรไกร, หรือการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นบ่อยๆ.นอนกัดฟันในชีวิตประจำวันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, ตรวจสอบฟันโดยทันตแพทย์จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาอาการนี้. ทันตแพทย์สามารถตรวจสอบหาความเสียหายที่เกิดจากการนอนกัดฟันและแนะนำวิธีการรักษา.การใช้เทคนิคการจัดการความตึงเครียดหรือการฝึกฝนการผ่อนคลายก็สามารถช่วยลดอาการของการนอนกัดฟันในชีวิตประจำวันได้. การเข้าใจและรับรู้ถึงอาการนี้เป็นขั้นตอนแรกในการจัดการกับปัญหานี้ให้ดีขึ้น. สังเกต อาการที่พบบ่อยของการนอนกัดฟัน การเสื่อมสภาพของฟัน: การนอนกัดฟันอาจทำให้ฟันเสื่อมสภาพ, เฟือง, หรือแตก. การปวดเมื่อยในขากรรไกร: คนที่นอนกัดฟันมักจะมีอาการปวดเมื่อยในขากรรไกรเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า. เสียงกัดฟันในตอนกลางคืน: ผู้ที่นอนหลับอยู่ใกล้ๆ อาจได้ยินเสียงกัดฟันของคนที่นอนกัดฟัน. การปวดศีรษะและปวดคอ: อาการปวดศีรษะหรือปวดคอสามารถเกิดจากการกัดฟันในระหว่างนอน. การปวดศีรษะและปวดคอ: อาการปวดศีรษะหรือปวดคอสามารถเกิดจากการกัดฟันในระหว่างนอน. การมีปัญหาเกี่ยวกับการหลับ: การนอนกัดฟันอาจทำให้การหลับติดขัดหรือไม่สามารถหลับสนิทได้. การตื่นตอนกลางคืน: ผู้ที่นอนกัดฟันอาจตื่นขึ้นตอนกลางคืนจากการกัดฟันของตนเองหรือจากการปวดเมื่อยในขากรรไกร. สาเหตุและปัจจัยของการนอนกัดฟัน การนอนกัดฟัน (Bruxism) มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย, อาทิ ความตึงเครียด, ปัญหาการหลับ, หรือโครงสร้างของฟันและขากรรไกรที่ไม่ปกติ. อย่างไรก็ตาม, มีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มโอกาสให้เกิดการนอนกัดฟัน. การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันและรักษาการนอนกัดฟัน.1.  การบริโภคของสารกระตุ้น : การบริโภคสารกระตุ้นเช่น คาเฟอีนหรือนิโคตินมักทำให้โอกาสเกิดการนอนกัดฟันสูงขึ้น.2.  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : การดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้การนอนกัดฟันรุนแรงขึ้น, โดยเฉพาะในช่วงค่ำคืน.3.  ยาบางชนิด : ยาบางชนิด เช่น ยาต้านเศร้าหรือยากระตุ้นสามารถทำให้เกิดการนอนกัดฟัน.4.  ความผิดปกติของกระดูกทรงหน้า : ความผิดปกติของกระดูกทรงหน้าหรือฟันสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการนอนกัดฟัน.5.  ปัจจัยทางจิตวิทยา : ปัญหาทางจิตวิทยาหรือการเครียดสามารถทำให้เกิดการนอนกัดฟัน.6.  การออกกำลังกาย : การออกกำลังกายในเวลาค่ำ ๆ อาจทำให้เกิดการนอนกัดฟันในตอนกลางคืน.การทราบถึงปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวิธีการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจช่วยลดโอกาสในการนอนกัดฟัน. ในการตรวจสอบและรักษาการนอนกัดฟัน ควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและแนะนำการรักษาที่เหมาะสม. การรับรู้และจัดการกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกัดฟันเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณลดโอกาสที่จะพบปัญหานี้ในชีวิตประจำวัน. วิธีการแก้ไขปัญหา อาการนอนกัดฟัน มีกี่แบบ การนอนกัดฟัน (Bruxism) มักเกิดจากความตึงเครียด, รูปโครงของฟันที่ผิดปกติ, หรือปัจจัยอื่นๆ. มีหลายวิธีที่สามารถช่วยในการจัดการและรักษาอาการนี้. วิธีการรักษาสามารถแบ่งได้เป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ ได้แก่ การรักษาทางทันตกรรม และการบำบัดรักษา.1.  วิธีการรักษาทางทันตกรรม :–  เฝือกสบฟันหรือฟันยาง : สำหรับป้องกันการเสื่อมสภาพฟันและลดการกดกร่อนจากการนอนกัดฟัน.–  การจัดฟันหรือแก้ไขทางทันตกรรม : ในกรณีที่โครงสร้างฟันหรือขากรรไกรผิดปกติ, การจัดฟันหรือการแก้ไขทางทันตกรรมจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของฟัน.2.  การบำบัดรักษา :–  การจัดการกับความเครียด : การเรียนรู้วิธีการจัดการความเครียดด้วยการฝึกให้ตัวเองผ่อนคลายหรือการฝึกสมาธิ.–  การบำบัดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : การเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการนอนกัดฟัน.–  ไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) : ใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับและให้คำติชมทันทีเพื่อช่วยให้คุณได้รับรู้และควบคุมการนอนกัดฟันของตนเอง.การนอนกัดฟันเป็นปัญหาที่สามารถรักษาได้, แต่ต้องมีการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากทันตแพทย์. ต่อไปนี้, การเลือกรับการรักษาทางทันตกรรมหรือการบำบัดรักษา หรืออาจจะผสมผสานระหว่างทั้งสอง, จะช่วยให้คุณจัดการกับการนอนกัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ, พร้อมทั้งป้องกันการกัดฟันในอนาคต. สรุป การนอนกัดฟัน  นั้นเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ความตึงเครียด, การบริโภคสารกระตุ้น เช่น คาเฟอีน และแอลกอฮอล์, ปัญหาการหลับ, หรือโครงสร้างของฟันและขากรรไกรที่ผิดปกติ. ปัญหานี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพทันตกรรม และอาจทำให้เกิดอาการปวดหัว, ปวดเมื่อยในขากรรไกร, หรือการเสื่อมสภาพของฟัน. ในการรักษานั้น มีหลายวิธี เช่น การใช้เฝือกสบฟันหรือฟันยาง, การจัดฟันหรือแก้ไขทางทันตกรรม, การจัดการกับความเครียด, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, และการใช้ไบโอฟีดแบ็ค. ทั้งนี้, ควรมีการปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อทำความเข้าใจในสาเหตุของการนอนกัดฟันและวิธีการรักษาที่เหมาะสม.สำหรับการรักษาเบื้องต้น, แนะนำให้ใช้เฝือกสบฟันหรือฟันยางแบบพร้อมใช้เพื่อป้องกันการเสียดสีและการแตกหักของฟันจากการนอนกัดฟัน. นอกจากนี้ยังควรปรับลดความเครียดในชีวิตประจำวัน และหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการนอนกัดฟัน. หากมีอาการหนัก, ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและแนะนำการรักษาที่เหมาะสม. การรับรู้และการรักษาการนอนกัดฟันในขั้นต้นสามารถช่วยป้องกันปัญหาทันตกรรมรุนแรงในอนาคต, ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. ตัวนี้เป็น เฝือกสบฟันพร้อมใช้ชนิดอ่อน(soft night guard) เป็นเฝือกสบฟันที่ทำจากวัสดุนิ่ม ทำได้ง่ายและรวดเร็ว มักใช้ในกรณีที่– ใช้ทดทนสำหรับผู้ที่มีอาการกัดฟันไม่หนักมาก – ผู้ป่วยอายุน้อย ขากรรไกรยังมีการเจริญเติบโต จึงไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของขากรรไกร– ใช้บำบัดฉุกเฉินในผู้ป่วยที่มีอาการปวดมาก ใช้ชั่วคราวระหว่างรอทำเฝือกสบฟันชนิดแข็งโดยเฝือกสบฟันชนิดอ่อน มีอายุการใช้งานสั้น  จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ  และก่อนใช้งานต้องพิมพ์ร่องฟันก่อนใช้งานตามวิธีของแต่ละประเภท** การใช้เฝือกสบฟันแต่ละชนิดไม่สามารถแก้อาการนอนกัดฟันให้หายถาวรได้ แต่ช่วยบรรเทาผลการทบที่เกิดจากการกัดฟันได้** ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม..

นอนกัดฟัน แก้ยังไง สาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ “นอนกัดฟัน”

นอนกัดฟัน อาการนี้ คุณเคยสังเกตตัวเองไหมคะเวลาที่เราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร หรือว่าปวดหัวอาการเหล่า นี้อาจจะบ่งบอกได้ว่าเรากำลังมี ปัญหานอนกัดฟัน บางท่านที่มี อาการนอนกัดฟันบางทีก็ไม่รู้ตัวค่ะ   การนอนกัดฟันเกิดจากสาเหตุอะไร? ในเรื่องของการนอนกัดฟัน ปัจจุบันก็คือมีการศึกษาแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการนอนกัดฟัน แต่ว่าเขาพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรา เริ่มมีการนอนกัดฟันระบบประสาทอัตโนมัติจะเริ่มมีการทำงานกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นแต่ว่า ทั้งนี้ก็จะมีปัจจัยอย่างเช่น เรื่องของความเครียด อารมณ์ ความวิตกกังวล หรือแม้กระทั่ง พันธุกรรม ที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการนอนกัดฟันในคนเราขึ้น ก็คือเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติ เป็นตัวสั่งการให้กล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรของเราเกิดการขบฟันขึ้น   ผู้ป่วยที่มีอาการนอนกัดฟันเกิดในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่? จริงๆแล้วคือในเรื่องของการนอนกัดฟันเนี่ยเราสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยชายและหญิงสามารถพบได้เท่ากันส่วนในช่วงอายุเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะพบในช่วงวัยรุ่นจนถึงประมาณว่าทำงานเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้จริงๆแล้วการนอนกัดฟัน ก็จะพบได้ทั้งในเด็กและก็ในผู้สูงอายุรวมด้วยเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตตัวเราเองในช่วงวัยทำงานวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่มากกว่าผู้สูงอายุแล้วก็เลยพบในช่วงนี้ได้มากขึ้น   สังเกตตัวเองได้ไงคะว่าเรามีปัญหานอนกัดฟัน? บางคนที่นอนกัดฟันเนี่ยอาจจะลองสอบถามจากคนใกล้ตัวที่เรานอนด้วยใกล้ๆเลยก็ได้ ว่าในระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยมีเสียงที่เรากำลังกัดฟันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นคือสอบถามจากคนรอบข้าง อย่างที่สองก็คือเราอาจจะลองสังเกตจากตัวเราเองอย่างเช่น 1.พอตื่นมาปุ๊บรู้สึกมีปวดบริเวณขมับปวดบริเวณขากรรไกรร่วมด้วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเจ็บบริเวณข้อต่อซึ่งอยู่บริเวณหน้าหูอาการเหล่านี้ก็จะบ่งบอกถึงว่าเราอาจจะมีการนอนกัดฟันระหว่างตอนกลางคืนได้ 2.รวมไปถึงอาจจะพบว่าในช่องปากแล้วเนี่ยมีฟันสึกฟันแตกบิ่นที่มีการสึกมากกว่าปกติรวมถึงมีรอยที่บริเวณกระพุ้งแก้มหรือว่ารายการบริเวณด้านข้างลิ้นก็อาจจะเป็นตัวช่วยบอกนะว่าเรามีนอนกัดฟันร่วมด้วยหรือเปล่า   บางคนที่เขามีอาการนอนกัดฟันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง? การนอนกัดฟันเนี่ยมันจะเป็นแรงที่กระทำต่อทั้งบริเวณฟันแล้วก็กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบบดเคี้ยวรวมถึงข้อต่อขากรรไกรด้วยแรงที่มากเกินไปเหล่านี้ก็จะเหมือนทำลายอวัยวะเหล่านี้ร่วมด้วย ผลเสียที่เราเห็นได้หลักๆเลยก็อย่างเช่นฟันสึก ฟันอาจะสึกมากกว่าปกติมากกว่าการที่เราจะไปเคี้ยวอะไรแข็งๆด้วยซ้ำ        ซึ่งเมื่อฟันเหล่านี้สึกไปมากขึ้น มันเป็นธรรมชาติที่ไปแล้วไปเลย เพราะฉะนั้นถ้าฟันสึกไปเยอะมันอาจจะสึกจนทะลุโพรงประสาทฟันได้ ผลที่ตามมาเมื่อฟันสึกทะลุโพรงประสาทฟันแล้วก็จะต้องรักษารากฟัน หรือไม่บางรายก็ต้องทำครอบฟันร่วมด้วย  บางครั้งบางรายมันสึกมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้แล้วก็จำเป็นต้องถอนไปเราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทำฟันเทียมยุ่งยากต่างๆตามมาเลย   การจัดฟันมีผลกับการที่เราจะเกิดปัญหานอนกัดฟันด้วยไหม? บางรายอาจจะสอบถามข้อสงสัยว่าหลังจากที่จัดฟันแล้วก็เริ่มมีอาการกัดฟันตามมาภายหลังจริงๆแล้วมีการศึกษาในทุกวันนี้ ยืนยันแล้วว่าการจัดฟันอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการนอนกัดฟันได้เพียงแต่ว่าในคนไข้บางราย       อาจจะไม่เคยสังเกตตนเองมาก่อนว่าเราเคยนอนกัดฟัน อยู่แล้ว และเมื่อเราไปจัดฟันปุ๊บมันก็มีอาการปวดข้อต่อขากรรไกรหรือแม้กระทั่งเรื่องสังเกตฟันมีรอยสึกแหล่งตามมา คนไข้ก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเวลานอนกัดฟันด้วยหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่าเขา คิดว่าที่ว่าเราจัดฟันมา ทำให้ส่งผลลัพธ์นอนกัดฟันตามมาแต่ว่าที่จริงแล้วคือทุกวันนี้เราก็มีงานวิจัยที่พอจะยืนยันออกมาได้แล้วว่า    การจัดฟันไม่ได้เป็นสาเหตุที่ไปกระตุ้นให้เกิดการนอนกัดฟันเพียงแต่อาจจะเกิดร่วมกันได้โดยบังเอิญ   แบบนี้มีทางแก้ไขไหม? ในเรื่องของการนอนกัดฟันเนี่ยถ้าจะให้เป็นเรื่องของการแก้ไขให้เราไม่กัดฟันเลยเนี่ยในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถทำได้ตั้งแต่ที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของระบบประสาทที่กระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมการกัดฟันโดยอัตโนมัติ  เพราะฉะนั้นในการรักษาในปัจจุบัน  จะเป็นในเรื่องของการบรรเทาอาการมากกว่า ที่จะหายจากอาการนอนกัดฟัน เราทำได้เพียงแค่ว่าบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นอย่างเช่น    ถ้าเรามีอาการปวดข้อต่อขากรรไกรหรือปวดขมับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าจากการที่เรานอนกัดฟันนานๆเนี่ยเราก็คือคนที่จะประคบอุ่นเอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นประคบบริเวณที่ปวด   แล้ว ถ้าเรามีฟันสึกแก้ไขโดย ก็ใส่เครื่องมือในช่องปากเป็นการวิธีป้องกันไม่ให้ฟันสึกไปมากกว่าเดิมเครื่องมือนี้ก็คือเป็นเรียกว่า เฝือกสบฟัน (hard occlusal splint) ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันฟันของเราไม่ให้สึกไปมากกว่าเดิม คือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องนอนกัดฟันมาพบทันตแพทย์ ทันตแพทย์ก็จะทำเครื่องมือชนิดนี้ให้ซึ่งมันคือทำเป็นทำมาจากวัสดุชนิดหนึ่งซึ่งมีความแข็งพอสมควรก็จะช่วยทนทานต่อแรงที่เรากัดฟันแล้วก็ป้องกันไม่ให้ฟันเราสึก โดยจะใส่ในช่วงที่เรานอน    อันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ใส่ในฟันบนคือเครื่องมือชนิดนี้จะใส่ฟันบนชิ้นนึงหรือฟันล่างชิ้นหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับ ลักษณะของคนไข้ลักษณะมีฟันหายไปมากน้อยแค่ไหนเราก็จะเลือกใส่ในขากรรไกรที่มันใส่แล้วมีความมั่นคงมีความมีแรงยืดอยู่ที่ดีกว่า  เราหมายถึงลักษณะของคนไข้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่ ขากรรไกรล่างยื่นมามากบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะใส่ในขากรรไกรที่มันยื่นมามากได้เพราะอาจจะทำให้เราปิดปากนอนไม่ได้ ซึ่งคุณหมอเขาก็จะเลือกขากรรไกรบนหรือล่างที่เหมาะสมที่ทำให้ใส่แล้วคนไข้สามารถที่จะใส่นอนได้โดยที่ไม่รู้สึกรำคาญอะไรมาก เพราะว่าเครื่องมือมันก็มีความหนาก็สมควรและมีความแข็งด้วย ลักษณะของเฝือกสบฟัน ถ้าสังเกตดูดีๆก็คือว่ามันจะคลุมบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟันและขากรรไกรด้านนั้นทั้งหมด ซึ่งเมื่อมันคลุมบริเวณด้านบดเคี้ยวแล้ว เมื่อไหร่ที่เรากัดฟันลงมาฟันจะขึ้นไปสบบริเวณเครื่องมือนี้แทน เมื่อมันเกิดการกัดถูไถเนี่ยเครื่องมือเป็นตัวสึกแทนให้เพราะว่าวัสดุที่ทำตัวสบฟันนี้ มันจะอ่อนกว่าเนื้อฟันเรา  เพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือก็จะเป็นตัวสึกไปแทนเนื้อฟัน    แล้วถ้าในระยะที่เป็นหนักๆมากๆแล้วเฝือกสบฟันอันนี้ช่วยได้ไหม? ถ้ามีนอนกัดฟันยังไงก็ต้องใส่เครื่องมือจัดฟันอันนี้ในเวลานอนถึงแม้ว่าฟันจะสึกไปแล้วโดยใส่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฟันสึกไปมากกว่านี้อาจจะมีฟันซี่อื่นในช่องปากให้เรายังสามารถเก็บรักษาไว้ได้ก็ควรที่จะใส่เครื่องมือไว้เพื่อไม่ให้ฟันซี่อื่นตามมา ราคาในการจัดทำ เฝือกสบฟัน (hard occlusal splint)  ราคาราวๆ 3500-7000 บาท หากเราจะหาอุปกรณ์ที่ ใช้ทดแทน เฝือกสบฟัน (hard occlusal splint) นั้นก็สามารถทำได้ซึ่งเราจะเรียก ว่าเป็น  (soft night guard)  *สามารถใช้ได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง* ตัวนี้เป็น เฝือกสบฟันพร้อมใช้ชนิดอ่อน(soft night guard) เป็นเฝือกสบฟันที่ทำจากวัสดุนิ่ม ทำได้ง่ายและรวดเร็ว มักใช้ในกรณีที่ – ใช้ทดทนสำหรับผู้ที่มีอาการกัดฟันไม่หนักมาก – ผู้ป่วยอายุน้อย ขากรรไกรยังมีการเจริญเติบโต จึงไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของขากรรไกร– ใช้บำบัดฉุกเฉินในผู้ป่วยที่มีอาการปวดมาก ใช้ชั่วคราวระหว่างรอทำเฝือกสบฟันชนิดแข็ง โดยเฝือกสบฟันชนิดอ่อน มีอายุการใช้งานสั้น  จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ  และก่อนใช้งานต้องพิมพ์ร่องฟันก่อนใช้งานตามวิธีของแต่ละประเภท ** การใช้เฝือกสบฟันแต่ละชนิดไม่สามารถแก้อาการนอนกัดฟันให้หายถาวรได้ แต่ช่วยบรรเทาผลการทบที่เกิดจากการกัดฟันได้** ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม..

error: Content is protected !!